Otwórz menu

Zarządzamy najmem długoterminowym

My zarządzajmy najmem,
Ty zarabiasz i śpisz spokojnie.

Zarządzanie najmem,
korzyści dla Ciebie

slice1

Znajdujemy najemców

Zależy nam, aby Twoje mieszkanie nigdy nie było puste, bo Twoje mieszkanie musi na siebie zarabiać. Tworzymy ofertę najmu, przygotowujemy Twoje mieszkanie do profesjonalnej sesji zdjęciowej, publikujemy ogłoszenia i prezentujemy lokal najemcom.

slice2

Załatwiamy formalności

Zapewniamy bezpieczną umowę najmu i nadzorujemy jej podpisanie z najemcą.

slice3

Regulujemy opłaty

Regulujemy bieżące rachunki za media. Monitorujemy regularność płatności i nadzorujemy windykację należności.

slice4

Dbamy o mieszkanie

Regularnie kontrolujemy stan wynajmowanego mieszkania; znamy jego lokatorów i utrzymujemy z nimi stały kontakt.

slice5

Usuwamy usterki w mieszkaniu

Nadzorujemy stan techniczny mieszkania, urządzeń oraz sprzętu i organizujemy w Twoim imieniu naprawy usterek.

slice6

Odbieramy lokal po zakończeniu najmu

Przygotowujemy protokół zdawczo-odbiorczy i przeprowadzamy inwentaryzację mieszkania. Nadzorujemy końcowe rozliczenie mediów i kaucji, a po zakończeniu najmu odbieramy mieszkanie od lokatorów.

Zarządzanie najmem długoterminowym
krok po kroku

01
Spotkamy się z Tobą i obejrzymy mieszkanie
02
Ocenimy jego stan i lokalizację
03
Oszacujemy koszty ewentualnego odświeżenia lub remontu
04
Określimy profil najemcy
05
Oszacujemy cenę najmu
06
Podpiszemy z Tobą umowę
07
Rozpoczniemy zarządzanie najmem Twojego mieszkania
08
Przygotujemy Twoje mieszkanie do profesjonalnej sesji zdjęciowej
09
Opublikujemy ogłoszenie
10
Znajdziemy najemcę
11
Podpiszemy bezpieczną umowę najmu
12
Zaopiekujemy się Twoim mieszkaniem i najemcami
13
Zadbamy o wszelkie formalności i opłaty w trakcie najmu
14
Odbierzemy mieszkanie po zakończonym najmie
15
Przygotowujemy nieruchomość do ponownego najmu

Opłaty za zarządzanie
najmem długoterminowym

Typ lokalu
Jednorazowa opłata za przejęcie w zarządzanie i pierwsze wynajęcei
Jednorazowa opłata za drugie i kolejne wynajęcie
Przedłużenie/ aneksowanie umowy najmu dla tego samego najemcy
Opłata w trakcie najmu
Okres bez najemcy
Ogłoszenia
Dojazd do mieszkania
Windykacja
Mieszkanie
100% ceny netto najmu
50% ceny netto najmu
25% ceny netto najmu
13,5% ceny netto najmu +25 zł
0%
0%
0%
0%
Mieszkanie na pokoje
100% ceny netto najmu
50% ceny netto najmu
25% ceny netto najmu
17,5% ceny netto najmu +25 zł
0%
0%
0%
0%
Dom
100% ceny netto najmu
50% ceny netto najmu
25% ceny netto najmu
13,5% ceny netto najmu +25 zł
0%
0%
0%
0%
Dom na pokoje
100% ceny netto najmu
50% ceny netto najmu
25% ceny netto najmu
17,5% ceny netto najmu +25 zł
0%
0%
0%
0%

Opłata stała 25 zł jest pobierana wyłącznie w okresach, w których lokal/pokój był wynajęty przez pełen miesiąc.

Lokal
Jednorazowa opłata za przejęcie w zarządzanie i pierwsze wynajęcie *
Jednorazowa opłata za drugie i kolejne wynajęcie **
Mieszkanie / Dom
100% NN *** ale nie więcej niż 3000zł
50% NN *** ale nie więcej niż 1500zł
Pokój
100% NN *** ale nie więcej niż 1000zł
50% NN *** ale nie więcej niż 500zł

* Przejęcie mieszkania z Najemcą jest równoznaczne z brakiem opłaty za przejęcie w zarządzanie i pierwsze wynajęcie.
** Opłata za wynajęcie pobierana nie częściej niż raz na 11 miesięcy.
*** NN – najem netto.

Jak wyliczamy
naszą prowizję

1000 zł

Przychód właściciela
(podstawa do naliczenia prowizji)

300 zł

Opłaty administracyjne
i media

1300 zł

Całkowita kwota
płacona przez najemcę

Nasze wynagrodzenie w trakcie najmu, gdy mieszkanie jest wynajęte obliczamy
w następujący sposób: 13,5%*1000 zł +25 zł = 135 zł +25 zł = 160 zł
W okresie bez najemcy nie pobieramy płatności.

Oferujemy również Zarządzanie Najmem z Gwarancją Czynszu.

Czytaj więcej

Jeśli jesteś zainteresowana/y Zarządzaniem Najmem z Gwarancją Czynszu za najem swojego mieszkania skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Opinie naszych Klientów

Zacznij zarabiać więcej na wynajmie

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły współpracy.

email

kontakt@perfectinvest.pl

mapa

ul. Górna 5, lok. 13
10-040 Olsztyn

Zamknij menu Zadzwoń tel. 508 066 299