Zrealizuj swój plan i marzenie biznesowe!

Świat szybko się zmienia, a wraz z nim biznes. W sytuacjach kryzysowych pieniądze nie znikają z rynku, lecz przenoszą się w inne obszary gospodarki.

Szukasz pomysłu na ciekawe i dochodowe Przedsięwzięcie,
aby mieć w przyszłości udział w efektach, zyskach lub akcjach?
To miejsce jest platformą, która łączy ludzi, którzy chcą dofinansować swój biznes z ludźmi, którzy chcą zainwestować w dochodowe przedsięwzięcie.

Jakie korzyści daje nasza platforma pomysłodawcy projektu i potencjalnemu inwestorowi?
  • przeanalizujemy projekt pod kątem prawnym i księgowym;
  • zbadamy politykę firmy, aby potencjalny inwestor otrzymał pełny obraz przedsięwzięcia;
  • oszacujemy ryzyko związane z przyszłą inwestycją oraz określimy szanse na jego realizację;
  • opracujemy studium wykonalności lub/i biznesplan przedsięwzięcia i rzetelnie wskażemy jego mocne i słabe strony;
  • określimy specyfikę funkcjonowania przedsięwzięcia w tym strukturę kosztów, rynku, dostawców i odbiorców;
  • opracujemy strategię działania, aby zwiększyć szanse na realizację projektu;
  • weźmiemy udział w negocjacjach z potencjalnym inwestorem.
Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z właścicielami firm, korporacjami i osobami prywatnymi – wszystkimi tymi,
którzy chcą zainwestować w dochodowy projekt, który ma duże szanse na realizację.

Współpracujemy z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami,
którzy mają pomysł na biznes i koncepcję na zbudowanie silnej marki,
ale nie mają środków na realizację inwestycji.