Otwórz menu

Częste pytania

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?

Umowa najmu zawierana jest na rok. Takie rozwiązanie daje zarówno Najemcy jak i Właścicielowi mieszkania większe bezpieczeństwo. Z punktu widzenia Najemcy takie rozwiązanie chroni go przed wycofaniem się Właściciela mieszkania z umowy z miesiąca na miesiąc zmuszając tym samym Najemcę do ponownego poszukiwania odpowiedniego mieszkania dla niego i jego rodziny. Z punktu widzenia Właściciela mieszkania rozwiązanie to daje pewność, iż nie będzie musiał częściej niż 1x w roku poświęcać czasu na znalezienie odpowiedniego Najemcy do swojego mieszkania.

Czy mogę wyprowadzić się i rozliczyć z mieszkania wcześniej niż termin na jaki została zawarta umowa najmu?

Umowy zawartej na czas określony co do zasady nie można wypowiedzieć. Zatem wcześniejsze opuszczenie mieszkania nie zwalnia Najemcy z regulowania należności wynikających z zawartej umowy do końca okresu jej trwania. Niemniej jednak jesteśmy świadomi, iż mogą pojawić się w naszym życiu różne sytuacje, wychodzimy Najemcom na przeciw. Dopuszczamy możliwość wyjścia z umowy poprzez znalezienie na swoje miejsce nowego najemcy, który zdecyduje się wynająć mieszkanie na tych samych warunkach na jakich było wynajmowane do tej pory. Obecny najemca na swój koszt poszukuje nowego najemcy, prezentuje mieszkanie i w przypadku zainteresowania najmem przekazuje kontakt do Nas. Po zaakceptowaniu nowego Najemcy zostanie przygotowany aneks do umowy najmu rozwiązujący umowę najmu za porozumieniem stron.

Dlaczego w umowie jest zapis, że zwrot kaucji następuje dopiero po 30 dniach od zakończenia umowy?

Kaucja pobierana jest na pokrycie ewentualnych szkód, opłat administracyjnych, niedopłat czy awarii związanych z zawartą umową najmu. Pieniądze zwracane są po zdaniu mieszkania i rozliczeniu końcowym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wskazane w pytaniu 30 dni pozwala mieć niemal 100% pewność, iż nie wystąpią niedopłaty za media od dostawców zewnętrznych.

W mieszkaniu nie ma Internetu i telewizji kablowej, czy mogę założyć na siebie?

W większości przypadków Właściciel mieszkania zezwala na podłączenie Internetu czy też telewizji kablowej w swoim mieszkaniu z założeniem, że umowa na świadczenie w/w usług zawarta jest przez Najemcę. Po zakończeniu najmu w danej lokalizacji, najemca może przenieść usługę do nowego miejsca zamieszkania. Należy uzyskać formalną zgodę Właściciela mieszkania.

Czy mogę podpisać umowę najmu jeśli nie mogę udokumentować źródła dochodu?

Co do zasady najem jest możliwy jedynie wówczas, kiedy najemca udokumentuje swoje źródło dochodów a ich wysokość będzie pozwalać na bieżące regulowanie zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku braku możliwości udokumentowania źródła dochodu, będzie możliwy pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, np. dokonanie wpłaty za cały okres najmu lub wyższa kaucja oraz podniesienie kwoty najmu do czasu udokumentowania dochodu. Tego typu przypadki za każdym razem rozpatrywana jest indywidualnie.

Jak rozliczane są media?

Na tzw. media, czyli bieżące koszty eksploatacji mieszkania, składają się takie opłaty jak energia elektryczna, gaz, woda i ogrzewanie. Są to opłaty naliczane po otrzymaniu rachunków od dostawcy, wysyłanych po odczycie liczników. W umowie najmu wskazana jest wysokość zaliczek na w/w media. Rozliczenie zaliczek następuje co 6 m-cy lub na zakończenie umowy w zależności co nastąpi wcześniej na podstawie wskazań poszczególnych liczników i/lub podzielników wg stawek określonych przez poszczególnych dostawców mediów na podstawie otrzymanych faktur.

Co się dzieje w przypadku awarii w mieszkaniu?

Zgodnie z art. 681. Kodeks Cywilny „do drobnych nakładów, które obciążają najemcę, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, usuwanie ubytków w ścianach, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania, dopływu i odpływu wody. Powyższe nie dotyczy wad ukrytych do których najemca nie ma fizycznego dostępu.” Zatem w/w napraw Najemca dokonuje samodzielnie i na własny koszt. Jeśli do usunięcia awarii wymagana jest wizyta fachowca wówczas również po stronie Najemcy leży kontakt oraz zlecenie wykonania naprawy. W przypadku gdy są wątpliwości czy koszt usunięcia usterki leży na Najemcy czy na Właścicielu mieszkania prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta

Opinie naszych Klientów

Zacznij zarabiać więcej na wynajmie

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły współpracy.

email

kontakt@perfectinvest.pl

mapa

ul. Górna 5, lok. 13
10-040 Olsztyn

Zamknij menu Zadzwoń tel. 508 066 299